en_GB.utf8, en_GB.UTru_RU.utf8uk_UA.UTF-8

  Contact Us:

  2 Rymskogo-Korsakova str., Sumy, Ukraine, 40007

   info@pohnp.sumdu.edu.ua 

  +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

  +38(0542)33-40-58

  qr-code

  Find Us on Google-maps 

  PECPR Department of SSU on Google-maps

  On-line

  Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

  Login Form  Users On-line

  We have 34 guests online

  Feedback

  Any suggestions on editing and posting new information on the site you can send by e-mail

  Found a bug? Select it and click

  Система Orphus

  Вітаємо Ольгу Настенко з успішним захистом кандидатської дисертації

  28 жовтня 2016 р. у спеціалізованій вченій раді К 55.051.04 Сумського державного університету (СумДУ) відбувсь достроковий успішний захист аспіранткою кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Ольгою Настенко дисертації за темою "Моделювання процесів інерційно-фільтруючої сепарації газорідинних сумішей", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології (науковий керівник – к.т.н., доц. Олександр Ляпощенко).

  Нагадаємо, що Ольга Настенко єдина в Сумській області у 2014/2015 н.р. удостоєна академічної стипендії Президента України. Вона є переможцем міжвузівських та всеукраїнських олімпіад (дипломи I та III ступеню), призером II туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт 2011/2012 та 2013/2014 н.р. (два дипломи I ступеню), науковим керівником призерів II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2014/2015 н.р. (диплом I ступеню). В 2015/2016 н.р. стала переможцем стипендіальної програми «Польський Еразмус для України» і протягом двох семестрів в рамках програми перебувала на закордонному стажуванні в Познанському політехнічному університеті. Здобувач є співавтором 10 наукових статей у фахових виданнях за тематикою дисертаційного дослідження, з них 4 статті у закордонних виданнях (зокрема, Болгарії, Польщі, Швейцарії, Росії) та 4 статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз (у тому числі 2 статті у виданнях, які обліковуються наукометричними базами Scopus та Web of Science), а також отриманих 6 патентів України на корисну модель. Остання наукова стаття “The model of crossed movement and gas-liquid flow interaction with captured liquid film in the inertial-filtering separation” , співавтором якої є здобувач, опублікована у провідному світовому фаховому виданні з поширення нових методів сепарації і очищення гетерогенних систем в хімічній інженерії, яким є журнал  “Separation and Purification Technology”що має щорічний Impact Factor 3.299 (5-Year Impact Factor 3.758), а також одночасно реферується міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science.

  Вітаємо з успішним захистом здобувача та наукового керівника. Бажаємо нових творчих успіхів та досягнень!