en_GB.utf8, en_GB.UTru_RU.utf8uk_UA.UTF-8

  Contact Us:

  2 Rymskogo-Korsakova str., Sumy, Ukraine, 40007

   info@pohnp.sumdu.edu.ua 

  +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

  +38(0542)33-40-58

  qr-code

  Find Us on Google-maps 

  PECPR Department of SSU on Google-maps

  On-line

  Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

  Login Form  Users On-line

  We have 24 guests online

  Feedback

  Any suggestions on editing and posting new information on the site you can send by e-mail

  Found a bug? Select it and click

  Система Orphus

  Вітаємо науковців кафедри з успішним захистом кандидатських дисертацій

  3 березня 2017 р. у спеціалізованій вченій раді К 55.051.04 Сумського державного університету (СумДУ) відбулися успішні захисти дисертаційних робіт асистентом кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Андрієм Литвиненко за темою "Класифікація та пневмозбагачення сипких сумішей у гравітаційному пневмокласифікаторі" (науковий керівник – к.т.н., доц. Микола Петрович Юхименко) та молодшим науковим співробітником лабораторії грануляційного та масообмінного обладнання СумДУ Сергієм Шабрацьким за темою "Гідродинаміка газорідинних систем в реакторах з самоусмоктуючими перемішуючими пристроями" (науковий керівник - к.т.н., професор Віталій Якович Стороженко) поданих на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології.


  Вітаємо з успішним захистом здобувачів та наукових керівників. Бажаємо нових творчих успіхів та досягнень!