en_GB.utf8, en_GB.UTru_RU.utf8uk_UA.UTF-8

  Contact Us:

  2 Rymskogo-Korsakova str., Sumy, Ukraine, 40007

   info@pohnp.sumdu.edu.ua 

  +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

  +38(0542)33-40-58

  qr-code

  Find Us on Google-maps 

  PECPR Department of SSU on Google-maps

  On-line

  Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

  Login Form  Users On-line

  We have 13 guests online

  Feedback

  Any suggestions on editing and posting new information on the site you can send by e-mail

  Found a bug? Select it and click

  Система Orphus

  Дисципліни, робочі програми та регламенти

  Перелік основних навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра
  (варіативна частина: вибіркові дисципліни спеціальності за вибором ВНЗ)

  № п/п

  Найменування навчальної дисципліни
  або практики (видів практичної підготовки)

  Робоча програма

  Регламент

   Загально-професійні дисципліни у відповідності до освітньо-професійної програми (ОПП) бакалавра
  за напрямом підготовки 6.050503 - машинобудування
  (фахове спрямування 05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв)

  1.

  Вступ до спеціальності

  Download-button Download-button

  2.

  Комп’ютерна графіка II

  Download-button Download-button

  3.

  Розрахунки та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні

  Download-button Download-button

  4.

  Машини та апарати хімічних виробництв

  Download-button Download-button

  5.

  Автоматизація та комп’ютерне керування виробничих процесів

     

  6.

  Монтаж, експлуатація та ремонт хімічного обладнання

  Download-button Download-button

  7.

  Обладнання установок регенерації та утилізації вторинних ресурсів

  Download-button Download-button

  8.

  Комп'ютерне моделювання і оптимізація процесів гідромеханіки та тепломасообміну

  Download-button Download-button

  9.

  САПР машин та апаратів

  Download-button Download-button

  10.

  Основи наукових досліджень

  Download-button Download-button

  11.

  Процеси та апарати хімічних виробництв (профілізації 05050315.01, 05050315.02, 05050315.03)

  Download-button Download-button

  12.

  Обладнання ремонтно-механічних цехів хімічних і нафтопереробних виробництв (профілізації 05050315.01, 05050315.02)

  Download-button Download-button

  Профілізація 05050315.01 – машини та апарати хiмiчних виробництв

  13.

  Технологічні основи хімічних виробництв

  Download-button Download-button

  14.

  Обладнання хімічних виробництв

  Download-button Download-button

  Профілізація 05050315.02 – машини та апарати нафтогазопереробних виробництв

  15.

  Технологічні основи нафтопереробки

  Download-button Download-button

  16.

  Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв

  Download-button Download-button

  Профілізація 05050315.03 – хiмiчне машинобудування та апаратобудування

  17.

  Технологічні основи хімічного машино- і апаратобудування

  Download-button Download-button

  18.

  Технологія та обладнання підприємств хімічного та нафтопереробного машинобудування

  Download-button  

  19.

  Обладнання котельно-зварювальних цехів

  Download-button Download-button

  20.

  Державний іспит з атестації за ОКР "бакалавр"

  Download-button  

  Загально-професійні дисципліни у відповідності до ОПП магістра(спеціаліста) за напрямом підготовки 050503 - машинобудування
  (фахове спрямування 8(7).05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв) 

  1.

  Проектування хімічних виробництв та основи САПР

  Download-button Download-button

  2.

  Процеси та обладнання газороздільних установок

  Download-button Download-button

  3.

  Обладнання установок регенерації та утилізації вторинних ресурсів

  Download-button Download-button

  4.

  Технологія виробництва будівельних матеріалів

  Download-button Download-button

  5.

  Обладнання підприємств будівельних матеріалів Download-button Download-button

  6.

  Основи викладання інженерних дисциплін Download-button  

  7.

  Наукові дослідження в галузі хімічних і нафтопереробних виробництв Download-button Download-button

  8.

  Науково-дослідна робота

     

  9.

  Комплексний курсовий проект зі спеціальності

     

  10.

  Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в хімічній та нафтогазопереробній промисловості

  Download-button Download-button

  11.

  Математичне моделювання хімічних і нафтопереробних процесів

  Download-button Download-button

  12.

  Оптимізація процесів хімічної технології

     

  13.

  Магістерська кваліфікаційна робота (дипломний проект)

    Download-button

  Профілізація 05050315.01 – машини та апарати хiмiчних виробництв

  14.

  Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв

  Download-button Download-button

  15.

  САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв

  Download-button Download-button

  Профілізація 05050315.02 – машини та апарати нафтогазопереробних виробництв

  16.

  Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв

  Download-button Download-button

  17.

  САПР технологічних ліній та комплексів нафтопереробних виробництв

     

  Профілізація 05050315.03 – хiмiчне машинобудування та апаратобудування

  18.

  Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв

  Download-button Download-button

  19.

  САПР технологічних ліній та комплексів азотних виробництв

     
  # Article Title Author Hits
  1 Дисципліна "САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв (САПР ТЛК)" Александр Ляпощенко 1509
  2 Дисципліна "Вступ до фаху" Александр Ляпощенко 1565
  3 Дисципліна "Комп'ютерне моделювання і оптимізація процесів гідромеханіки та тепломасообміну (КМіОП)" Александр Ляпощенко 1231
  4 Дисципліна "САПР машин та апаратів (САПР МА)" Александр Ляпощенко 1389
  5 Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв (ТЛК ХВ)" Артем Артюхов 1290
  6 Дисципліна "Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв (ОНПВ)" Александр Ляпощенко 1417
  7 Дисципліна "Процеси та апарати хімічних виробництв (ПАХВ)" Яков Михайловский 3595
  8 Дисципліна "Проектування хімічних виробництв та основи САПР (ПХВ САПР)" Александр Ляпощенко 2904
  9 Дисципліна "Процеси та обладнання газороздільних установок (ПОГРУ)" Александр Ляпощенко 1719
  10 Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв (ТЛК НПВ)" Александр Ляпощенко 1515
  11 Дисципліна "Технологічні основи нафтопереробки (ТОНПВ)" Александр Ляпощенко 1406