en_GB.utf8, en_GB.UTru_RU.utf8uk_UA.UTF-8

  Contact Us:

  2 Rymskogo-Korsakova str., Sumy, Ukraine, 40007

   info@pohnp.sumdu.edu.ua 

  +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

  +38(0542)33-40-58

  qr-code

  Find Us on Google-maps 

  PECPR Department of SSU on Google-maps

  On-line

  Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

  Login Form  Users On-line

  We have 50 guests online

  Feedback

  Any suggestions on editing and posting new information on the site you can send by e-mail

  Found a bug? Select it and click

  Система Orphus

  Курсове проектування

  Курсове проектування є важливою складовою навчального плану підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Курсове проектування є заключним етапом вивчення студентами дисциплін спеціальної підготовки за напрямом підготовки 050503 - машинобудування (фахове спрямування 05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв). Курсовий проект з дисциплін спеціалізації є комплексним завданням, що узагальнює знання, отримані студентами під час вивчення фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, і має на меті підготувати основу для виконання випускних кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра.

  Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
  (в т. ч. електронні засоби навчання для виконання індивідуальних завдань)

  ocw.sumdu.edu.uaДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС до виконання комплексного курсового проекту зі спеціальності 7(8).05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв) >>
  Якщо Ви не підключені до вивчення та не маєте облікового запису, то пройдіть авторизацію на сайті дистанційного навчання в СумДУ за наступними реєстраційними даними щоб увійти до системи для вільного (безкоштовного) доступу:
  логін: engineering
  пароль: engineering
  © 2006-2014 СумДУ. Усi права захищенi. При використанні матеріалів гіперпосилання на ресурс обов'язкове

  Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине "Процессы и аппараты химической технологии" специальности 8.090220 "Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов": для студ. дневной и заочной форм обучения / А. П. Врагов. — Сумы : СумГУ, 2002. — 39 с.

   

  Методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи) з дисципліни «Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв» / Укладачі: В.А. Смірнов, В.Я. Стороженко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 120 с.

   

  Загальні методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту з дисциплін за професійним напрямом 0902 "Інженерна механіка" зі спеціальності 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" [Текст] : для студ. денної та заочної форм навчання / С. М. Яхненко, С. І. Якушко. — Суми : СумДУ, 2007. — 27 с.

   

  Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту з дисциплін спеціалізації: для студ. спец. 7.090220, 8.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" денної та заочної форм навчання / А. П. Врагов, Л. Г. Кірний. — Суми : СумДУ, 2003. — 37 с.

   

  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Проектування хімічних підприємств та основи САПР": для студ. спец. 7.090220, 8.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" денної та заочної форм навчання / О. О. Ляпощенко, В. М. Маренок. — Суми : СумДУ, 2009. — 22 с.

  1 АСи комп’ютерного 3D-моделювання Александр Ляпощенко 8910