en_GB.utf8, en_GB.UTru_RU.utf8uk_UA.UTF-8

Контактная информация

Украина, 40007, г.Сумы, ул.Римского-Корсакова 2

 info@pohnp.sumdu.edu.ua 

+38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

+38(0542)33-40-58

qr-code

Как нас найти на карте 

кафедра ПОХНП СумГУ на Яндекс-картах

Мы on-line

Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

Форма авторизацииСейчас на сайте

Сейчас 44 гостей онлайн

Обратная связь

Любые предложения по изменению и размещению новой информации на сайте отправляйте на e-mail

 

Заметили орфографическую ошибку? Выделите ее и нажмите

Система Orphus

Дисципліни та силабуси

Силабуси вибіркових дисциплін (бакалаврат)

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки:

Основи спортивного бриджу

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальностями 131 “Прикладна механіка” та 133 “Галузеве машинобудування”

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за освітніми програмами “Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв” і “Обладнання нафто- та газопереробних виробництв”

1.  Проектування нафтогазопереробних виробництв і основи САПР;

2.  Проектування хімічних виробництв і основи САПР;

3.  САПР машин і апаратів хімічних виробництв;

4.  Технологічні основи та обладнання нафтопереробних виробництв;

5.  Тепломасообмін у багатокомпонентних системах;

6.  Комп'ютерна графіка в хімічній інженерії;

7.  Комп’ютерна графіка в нафтопереробному машино- і  апаратобудуванні;

8.  Технологічні основи та обладнання хімічних виробництв;

 

Силабуси вибіркових дисциплін (магістратура)

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за освітньою програмою “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

1.  Оптимізація процесів хімічних виробництв;

2.  Оптимізація процесів нафтогазопереробних виробництв;

3.  Математичне моделювання хімічних процесів;

4.  Математичне моделювання нафтопереробних процесів;

 

Перелік основних навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра
(варіативна частина: вибіркові дисципліни спеціальності за вибором ВНЗ)

№ п/п

Найменування навчальної дисципліни
або практики (видів практичної підготовки)

Робоча програма

Регламент

 Загально-професійні дисципліни у відповідності до спеціальності 
 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою 
"Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв" (бакалавр)

1.

КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

Download-button Download-button

2.

РОЗРАХУНКИ ТА КОНСТРУЮВАННЯ В ХІМІЧНОМУ МАШИНО- ТА АПАРАТОБУДУВАННІ

Download-button Download-button

3.

МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

4.

МОНТАЖ ЕКСПЛУА ТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

5.

КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГІДРОМЕХАНІКИ ТА ТЕПЛОМАСООБМІНУ

Download-button Download-button

6.

САПР ХІМІЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ

Download-button Download-button

7.

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА

Download-button Download-button

8.

ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ Download-button Download-button

9.

ОБЛАДНАННЯ_РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИХ ЦЕХІВ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

10.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Download-button Download-button

11.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Download-button Download-button

12.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАФТОПЕРЕРОБКИ

Download-button Download-button

13.

ОБЛАДНАННЯ ГАЗО- ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

14.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

15.

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОГО ТА НАФТОПЕРЕРОБНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Download-button  

16.

ОСНОВИ ГІДРАВЛІКИ ТА ТЕПЛООБМІНУ

Download-button Download-button

17.

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З АТЕСТАЦІЇ ЗА ОКР "БАКАЛАВР"

Download-button  

 Загально-професійні дисципліни у відповідності до ОПП магістра  за
спеціальністю 8. 133 “Галузеве машинобудування”
освітня програма “обладнання хімічних виробництв i  підприємств будівельних матеріалів” 
 

1.

ПРОЕКТУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ОСНОВИ САПР

Download-button Download-button

2.

ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ГАЗОРОЗДIЛЮЮЧИХ УСТАНОВОК

Download-button Download-button

3.

Обладнання установок регенерації та утилізації вторинних ресурсів

Download-button Download-button

4.

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Download-button Download-button

5.

Обладнання підприємств будівельних матеріалів Download-button Download-button

6.

Основи викладання інженерних дисциплін Download-button  

7.

Наукові дослідження в галузі хімічних і нафтопереробних виробництв Download-button Download-button

8.

Науково-дослідна робота

   

9.

Комплексний курсовий проект зі спеціальності

   

10.

Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в хімічній та нафтогазопереробній промисловості

Download-button Download-button

11.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПРОЦЕСІВ

Download-button Download-button

12.

Оптимізація процесів хімічної технології

   

13.

Магістерська кваліфікаційна робота (дипломний проект)

  Download-button

14.

Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв

Download-button Download-button

15.

САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв

Download-button Download-button

16.

Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв

Download-button Download-button

17.

САПР технологічних ліній та комплексів нафтопереробних виробництв

   
Заголовок материала Автор Хиты
1 Дисципліна "САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв (САПР ТЛК)" Александр Ляпощенко 2109
2 Дисципліна "Комп'ютерне моделювання і оптимізація процесів гідромеханіки та тепломасообміну (КМіОП)" Александр Ляпощенко 1710
3 Дисципліна "САПР машин та апаратів (САПР МА)" Александр Ляпощенко 1899
4 Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв (ТЛК ХВ)" Артем Артюхов 1827
5 Дисципліна "Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв (ОНПВ)" Александр Ляпощенко 1857
6 Дисципліна "Процеси та апарати хімічних виробництв (ПАХВ)" Яков Михайловский 4330
7 Дисципліна "Проектування хімічних виробництв та основи САПР (ПХВ САПР)" Александр Ляпощенко 3561
8 Дисципліна "Процеси та обладнання газороздільних установок (ПОГРУ)" Александр Ляпощенко 2273
9 Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв (ТЛК НПВ)" Александр Ляпощенко 1940
10 Дисципліна "Технологічні основи нафтопереробки (ТОНПВ)" Александр Ляпощенко 1906