en_GB.utf8, en_GB.UTru_RU.utf8uk_UA.UTF-8

Контактная информация

Украина, 40007, г.Сумы, ул.Римского-Корсакова 2

 info@pohnp.sumdu.edu.ua 

+38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

+38(0542)33-40-58

qr-code

Как нас найти на карте 

кафедра ПОХНП СумГУ на Яндекс-картах

Мы on-line

Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

Форма авторизацииСейчас на сайте

Сейчас 11 гостей онлайн

Обратная связь

Любые предложения по изменению и размещению новой информации на сайте отправляйте на e-mail

 

Заметили орфографическую ошибку? Выделите ее и нажмите

Система Orphus

Дисципліни, робочі програми та регламенти

Перелік основних навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра
(варіативна частина: вибіркові дисципліни спеціальності за вибором ВНЗ)

№ п/п

Найменування навчальної дисципліни
або практики (видів практичної підготовки)

Робоча програма

Регламент

 Загально-професійні дисципліни у відповідності до освітньо-професійної програми (ОПП) бакалавра
за напрямом підготовки 6.050503 - машинобудування
(фахове спрямування 05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв)

1.

Вступ до спеціальності

Download-button Download-button

2.

Комп’ютерна графіка II

Download-button Download-button

3.

Розрахунки та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні

Download-button Download-button

4.

Машини та апарати хімічних виробництв

Download-button Download-button

5.

Автоматизація та комп’ютерне керування виробничих процесів

   

6.

Монтаж, експлуатація та ремонт хімічного обладнання

Download-button Download-button

7.

Обладнання установок регенерації та утилізації вторинних ресурсів

Download-button Download-button

8.

Комп'ютерне моделювання і оптимізація процесів гідромеханіки та тепломасообміну

Download-button Download-button

9.

САПР машин та апаратів

Download-button Download-button

10.

Основи наукових досліджень

Download-button Download-button

11.

Процеси та апарати хімічних виробництв (профілізації 05050315.01, 05050315.02, 05050315.03)

Download-button Download-button

12.

Обладнання ремонтно-механічних цехів хімічних і нафтопереробних виробництв (профілізації 05050315.01, 05050315.02)

Download-button Download-button

Профілізація 05050315.01 – машини та апарати хiмiчних виробництв

13.

Технологічні основи хімічних виробництв

Download-button Download-button

14.

Обладнання хімічних виробництв

Download-button Download-button

Профілізація 05050315.02 – машини та апарати нафтогазопереробних виробництв

15.

Технологічні основи нафтопереробки

Download-button Download-button

16.

Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв

Download-button Download-button

Профілізація 05050315.03 – хiмiчне машинобудування та апаратобудування

17.

Технологічні основи хімічного машино- і апаратобудування

Download-button Download-button

18.

Технологія та обладнання підприємств хімічного та нафтопереробного машинобудування

Download-button  

19.

Обладнання котельно-зварювальних цехів

Download-button Download-button

20.

Державний іспит з атестації за ОКР "бакалавр"

Download-button  

Загально-професійні дисципліни у відповідності до ОПП магістра(спеціаліста) за напрямом підготовки 050503 - машинобудування
(фахове спрямування 8(7).05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв) 

1.

Проектування хімічних виробництв та основи САПР

Download-button Download-button

2.

Процеси та обладнання газороздільних установок

Download-button Download-button

3.

Обладнання установок регенерації та утилізації вторинних ресурсів

Download-button Download-button

4.

Технологія виробництва будівельних матеріалів

Download-button Download-button

5.

Обладнання підприємств будівельних матеріалів Download-button Download-button

6.

Основи викладання інженерних дисциплін Download-button  

7.

Наукові дослідження в галузі хімічних і нафтопереробних виробництв Download-button Download-button

8.

Науково-дослідна робота

   

9.

Комплексний курсовий проект зі спеціальності

   

10.

Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в хімічній та нафтогазопереробній промисловості

Download-button Download-button

11.

Математичне моделювання хімічних і нафтопереробних процесів

Download-button Download-button

12.

Оптимізація процесів хімічної технології

   

13.

Магістерська кваліфікаційна робота (дипломний проект)

  Download-button

Профілізація 05050315.01 – машини та апарати хiмiчних виробництв

14.

Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв

Download-button Download-button

15.

САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв

Download-button Download-button

Профілізація 05050315.02 – машини та апарати нафтогазопереробних виробництв

16.

Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв

Download-button Download-button

17.

САПР технологічних ліній та комплексів нафтопереробних виробництв

   

Профілізація 05050315.03 – хiмiчне машинобудування та апаратобудування

18.

Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв

Download-button Download-button

19.

САПР технологічних ліній та комплексів азотних виробництв

   
Заголовок материала Автор Хиты
1 Дисципліна "САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв (САПР ТЛК)" Александр Ляпощенко 1899
2 Дисципліна "Комп'ютерне моделювання і оптимізація процесів гідромеханіки та тепломасообміну (КМіОП)" Александр Ляпощенко 1577
3 Дисципліна "САПР машин та апаратів (САПР МА)" Александр Ляпощенко 1747
4 Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв (ТЛК ХВ)" Артем Артюхов 1660
5 Дисципліна "Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв (ОНПВ)" Александр Ляпощенко 1706
6 Дисципліна "Процеси та апарати хімічних виробництв (ПАХВ)" Яков Михайловский 4105
7 Дисципліна "Проектування хімічних виробництв та основи САПР (ПХВ САПР)" Александр Ляпощенко 3367
8 Дисципліна "Процеси та обладнання газороздільних установок (ПОГРУ)" Александр Ляпощенко 2108
9 Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв (ТЛК НПВ)" Александр Ляпощенко 1814
10 Дисципліна "Технологічні основи нафтопереробки (ТОНПВ)" Александр Ляпощенко 1770