en_GB.utf8, en_GB.UTru_RU.utf8uk_UA.UTF-8

Контактна iнформацiя:

Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова 2

 info@pohnp.sumdu.edu.ua 

+38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

+38(0542)33-40-58

qr-code

Як нас знайти на мапі 

кафедра ПОХНВ СумДУ на Яндекс-картах

Ми on-line

Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

Форма авторизаціїЗараз на сайті

На даний момент 74 гостей на сайті

Зворотній зв’язок

Будь-які пропозиції щодо редагування та розміщення нової інформації на сайті можна надсилати на e-mail

Знайшли орфографічну помилку? Виділіть її мишкою і натисніть

Система Orphus

Спеціальності (напрями підготовки / спеціалізації (освітні програми)і / профілізації

Кафедра "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ) факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ) ліцензована за 4-м найвищим рівнем акредитації.

Кафедра здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за триступеневою системою освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв:

- бакалавр з галузі знань 13 - механічна інженерія за спеціальністю (напрям підготовки) 133 - галузеве машинобудування зі спеціалізацій (освітні програми):
    - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв;
    - комп’ютерна хімічна інженерія;
    - обладнання нафто- та газопереробних виробництв.

- магістр з галузі знань 13 - механічна інженерія за спеціальністю (напрям підготовки) 133 - галузеве машинобудування зі спеціалізацій (освітні програми):
    - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв;
    - комп’ютерна хімічна інженерія;
    - обладнання нафто- та газопереробних виробництв.

доктор філософії (PhD) за спеціальністю 161 - хімічні технології та інженерія (05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології).

Підготовка фахівців здійснюється за денною, заочною  та дистанційною формами навчання за такими профілізаціями:

машини та апарати хiмiчних виробництв;
машини та апарати нафтогазопереробних виробництв;
хiмiчне машинобудування та апаратобудування.

abiturient 05050315

Актуальність:
“Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” – це дуже широкопрофільна спеціальність, що охоплює вивчення різноманітних процесів, які є основною складовою як промислових підприємств, так і повсякденного життя людини. Фахівець з хімічної та нафтопереробної техніки має глибокі знання з теорії процесів хімічних і нафтопереробних виробництв, принципу роботи та конструкцій апаратів, машин і установок.

Підготовка:
У процесі навчання студенти, під керівництвом висококваліфікованих викладачів, отримують навички в проектуванні і розрахунку процесів та апаратів хімічної і нафтопереробної промисловості відповідно до чинних нормативних документів, які регламентують роботу діючих виробництв.
Випускники даної спеціальності здатні самостійно проводити комп'ютерне (математичне) та фізичне моделювання гідродинамічних і тепломасообмінних процесів, здійснювати математичну обробку та аналіз результатів власних досліджень.

Напрямки працевлаштування:
- хімічні та харчові підприємства;
- нафтохімічні та нафтогазопереробні підприємства (ГПЗ, НПЗ);
- підприємства з виготовлення будівельних матеріалів;
- підприємства хімічного та нафтового машинобудування;
- науково-дослідні інститути (НДІ) та лабораторії, конструкторські бюро (КБ);
- приватні консультанти по розвитку та модернізації підприємств, а також з розробки нових видів хімічної техніки;
- фірми з продажу та сервісні центри по ремонту технологічного обладнання.

Спеціальність “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” це:
- дослідження гiдродинамiки та тепломасообмiну в апаратах з активними гідро- та аеродинамічними режимами для інтенсифікації технологічних процесів;
- методи комп'ютерного моделювання та конструювання обладнання в хімічному машино- та апаратобудуванні;
- Аси комп'ютерного 3D моделювання комплексів промислових об'єктів;
- технологія та обладнання хімічного машиноапаратобудування;
- технологічні лінії та комплекси для отримання хімічних продуктів, будівельних матеріалів;
- техніка та технології одержання і використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
- технології регенерації та утилізації вторинних ресурсів, біопаливні технології.

ОКХ бакалавр 6.050503

ОКХ спеціаліст 7.050503

ОКХ магістр 8.050503