en_GB.utf8, en_GB.UTru_RU.utf8uk_UA.UTF-8

Контактна iнформацiя:

Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова 2

 info@pohnp.sumdu.edu.ua 

+38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

+38(0542)33-40-58

qr-code

Як нас знайти на мапі 

кафедра ПОХНВ СумДУ на Яндекс-картах

Ми on-line

Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

Форма авторизаціїЗараз на сайті

На даний момент 83 гостей на сайті

Зворотній зв’язок

Будь-які пропозиції щодо редагування та розміщення нової інформації на сайті можна надсилати на e-mail

Знайшли орфографічну помилку? Виділіть її мишкою і натисніть

Система Orphus

Дисципліна "Вступ до фаху"

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “Вступ до фаху” (форма навчання - денна)

РЕГЛАМЕНТ модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання з навчальної дисципліни “Вступ до фаху”

 «Життя після людей» (англ. Life After People) — науково-популярний фільм,
знятий для каналу History Channel

Фільм був вперше показаний 21 січня 2008 року.
Аудиторія склала 5,4 млн глядачів.
Найпопулярніший фільм за всю історію History Channel.

Згідно гіпотези раптово покинутий індустріальний світ без людей існуватиме ще 10 млн. років.
Атомні та гідроелектростанції, вітрові турбіни роками будуть працювати в автономному режимі, забезпечуючи енергією промислове виробництво та мегаполіси, які ще довго залишатимуться  світлими плямами при спостереженнях з космосу.

У постіндустріальному суспільстві найбільший розвиток отримують наукомісткі, ресурсозберігаючі і інформаційні технології ("високі технології"). Інформатизація пронизує усі сфери життя суспільства: не лише виробництво благ і послуг, але і домашнє господарство, а також культуру і мистецтво.

А що буде з людиною, якщо раптово зникнуть всі створені нею високотехнологічні об'єкти та технічні системи?
Як ми уявляємо життя в жанрі індастріал-панк?
Тепер Ви розімуєте, що зробили правильній вибір?
Якісна інженерна освіта - це стабільно забезпечене та прогнозоване майбутнє!

Історія розвитку кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Сумського державного університету

1960 р. Український заочний політехнічний інститут
1960 р. Сумський загальнотехнічний факультет
1960 р. Кафедра загальноінженерних дисциплін

1966 р. Сумська філія Харківського політехнічного інституту
1966 р. Факультети машинобудівний та хімічного машинобудування
1966 р. Кафедра хімічної технології
1972 р. Кафедра "Машини та апарати хімічних виробництв" (МАХВ)
1978 р. Кафедри “Процеси і апарати хімічної технології” (ПАХТ) і “Хімічна техніка та промислова екологія” (ХТПЕ)

1990 р. Сумський фізико-технологічний інститут
1995 р. Інженерний факультет
1986 р. Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

1993 р. Сумський державний університет (СумДУ)
2009 р. Факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
2000 р. Кафедра "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ)

Напрями підготовки / фахові спрямування / спеціальності / профілізації

Сьогодні кафедра "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ) факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ) ліцензована за 4-м найвищим рівнем акредитації.

Кафедра здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за триступеневою системою освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв:
- бакалавр за напрямом підготовки 6.050503 - машинобудування (фахове спрямування 05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв);
- спецiалiст (інженер-механік) зі спеціальності 7.05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв;
- магістр зi спецiальності 8.05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв.

Підготовка фахівців здійснюється за денною, заочною  та дистанційною формами навчання за такими профілізаціями:
05050315.01 – машини та апарати хiмiчних виробництв;
05050315.02 – машини та апарати нафтогазопереробних виробництв;
05050315.03 – хiмiчне машинобудування та апаратобудування.

Кафедра здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації у аспірантурі та докторантурі Сумського державного університету (СумДУ):
- кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології;
- доктор технічних наук за спеціальністю 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології.

 

abiturient 05050315

Актуальність:
“Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” – це дуже широкопрофільна спеціальність, що охоплює вивчення різноманітних процесів, які є основною складовою як промислових підприємств, так і повсякденного життя людини. Фахівець з хімічної та нафтопереробної техніки має глибокі знання з теорії процесів хімічних і нафтопереробних виробництв, принципу роботи та конструкцій апаратів, машин і установок.

Підготовка:
У процесі навчання студенти, під керівництвом висококваліфікованих викладачів, отримують навички в проектуванні і розрахунку процесів та апаратів хімічної і нафтопереробної промисловості відповідно до чинних нормативних документів, які регламентують роботу діючих виробництв.
Випускники даної спеціальності здатні самостійно проводити комп'ютерне (математичне) та фізичне моделювання гідродинамічних і тепломасообмінних процесів, здійснювати математичну обробку та аналіз результатів власних досліджень.

Напрямки працевлаштування:
- хімічні та харчові підприємства;
- нафтохімічні та нафтогазопереробні підприємства (ГПЗ, НПЗ);
- підприємства з виготовлення будівельних матеріалів;
- підприємства хімічного та нафтового машинобудування;
- науково-дослідні інститути (НДІ) та лабораторії, конструкторські бюро (КБ);
- приватні консультанти по розвитку та модернізації підприємств, а також з розробки нових видів хімічної техніки;
- фірми з продажу та сервісні центри по ремонту технологічного обладнання.

Спеціальність “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” це:
- дослідження гiдродинамiки та тепломасообмiну в апаратах з активними гідро- та аеродинамічними режимами для інтенсифікації технологічних процесів;
- методи комп'ютерного моделювання та конструювання обладнання в хімічному машино- та апаратобудуванні;
- Аси комп'ютерного 3D моделювання комплексів промислових об'єктів;
- технологія та обладнання хімічного машиноапаратобудування;
- технологічні лінії та комплекси для отримання хімічних продуктів, будівельних матеріалів;
- техніка та технології одержання і використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
- технології регенерації та утилізації вторинних ресурсів, біопаливні технології.

На кафедрі активно застосовуються інтегровані технології автоматизованого проектування з застосуванням сучасних CAD/CAM/CAE-систем у комп’ютерному моделюванні, конструюванні та дизайні основного технологічного обладнання установок хімічних та нафтогазопереробних виробництв. Саме тут навчаються визнані на Україні та далеко за її межами «АСи комп’ютерного 3D-моделювання». Про це наодноразово доведено участю в конкурсі “Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования” (м. Москва, Росія):
‘2007-2008 - дипломи в номінації «За комплексне проектування промислового об'єкту»;
‘2008 - III місце в «середній» ваговій категорії;
‘2009 - III місце в «важкій» ваговій категорії;
‘2010 - II місце в «важкій» ваговій категорії.

000102

Результати участі студентів спеціальності 05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв та переможці II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

6 років поспіль зайняте перше місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Нафтова та газова промисловість» (Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2009-2014 рр.) свідчить про високий потенціал СумДУ і про можливості кафедри ПОХНВ факультету ТеСЕТ готувати висококваліфікованих фахівців для нафтогазопереробної галузі промисловості!

Віртуальний тур по пивоварному заводу «Славутич» (Carlsberg Group)Віртуальний тур по пивоварному заводу «Славутич» (Carlsberg Group), переглянь і стань справжнім спеціалістом у пивоварінні!

УВАГА! САЙТ МІСТИТЬ ІНФОРМАЦІЮ, не рекомендовану для ОСІБ, ЯКІ не досягли повноліття.

Особливість проекту полягає в його інтерактивності й інформативності. Поки відвідувачі розглядають процеси і етапи пивоваріння, приховані на реальному заводі в металеві чани і механізми, екскурсоводи розповідають усі особливості виробництва, звільняючи користувача від читання інформації. При бажанні завжди можна перервати розповідь і отримати довідку по незнайомих термінам. Окрім перегляду фотографій, користувач має можливість побачити процес виробництва в режимі реального часу за допомогою чотирьох веб-камер. При цьому спостерігати можна не тільки за тим, що відбувається в цеху розливу, але і в цеху бродіння, де температура повітря нижче нуля і доступ відвідувачів обмежений.

ЛВЗ PRIME приглашает всех желающих на виртуальную экскурсию по предприятиюВіртуальний тур по лікеро-горілчаному заводу PRIME

УВАГА! САЙТ МІСТИТь ІНФОРМАЦІЮ, не рекомендовану для ОСІБ, ЯКІ не досягли повноліття.

Віртуальні двері PRIME відкриті для бажаючих, а спосіб побувати на підприємстві простий. Для цього Вам знадобиться перейти за посиланням вище і 20 хвилин часу, який ви проведете цікаво і корисно. «Здравствуйте, мы рады вас приветствовать на лучшем ликероводочном заводе Европы – PRIME. Меня зовут Анна – я ваш экскурсовод. Сегодня вы узнаете, как производится качественная водка» - вітає з екрану чарівна Анна - штатний екскурсовод заводу PRIME. Разом з нею Ви здійснюєте подорож по заводу, переходите з цеху в цех, знайомитеся з виробництвом, заглядаєте в лабораторію, дегустаційний зал. Також перед вами відкриє двері «Перший український музей горілки», в якому представлено понад 1000 старовинних і сучасних експонатів. Для уважних екскурсантів творці пропонують вікторину і гру.

Фотогалерея промислових установок підприємств хімічної і нафтогазової галузей промисловості