en_GB.utf8, en_GB.UTuk_UA.UTF-8

  Contact Us:

  2 Rymskogo-Korsakova str., Sumy, Ukraine, 40007

   info@pohnp.sumdu.edu.ua 

  +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

  +38(0542)33-40-58

  qr-code

  Find Us on Google-maps 

  PECPR Department of SSU on Google-maps

  On-line

  Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

  Login Form  Users On-line

  We have 19 guests online

  Feedback

  Any suggestions on editing and posting new information on the site you can send by e-mail

  Found a bug? Select it and click

  Система Orphus

  Дисципліни та силабуси

  Силабуси вибіркових дисциплін (бакалаврат)

  Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки:

  1.  Основи спортивного бриджу

  Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальностями 131 “Прикладна механіка” та 133 “Галузеве машинобудування”

  Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за освітніми програмами “Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв” і “Обладнання нафто- та газопереробних виробництв”

   1.  САПР машин і апаратів хімічних виробництв;

  2.  Технологічні основи та обладнання нафтопереробних виробництв;

  3.  Тепломасообмін у багатокомпонентних системах;

  4.  Комп'ютерна графіка в хімічній інженерії;

  5.  Комп’ютерна графіка в нафтопереробному машино- і  апаратобудуванні;

  6.  Технологічні основи та обладнання хімічних виробництв;

  7.  Автоматизація та комп'ютерне керування виробничих процесів;

  8.  Автоматизація та комп'ютерне керування у нафтогазопереробці;

  9.  Обладнання ремонтно-механічних цехів хімічних виробництв;

  10. Обладнання ремонтно-механічних цехів нафтопереробних виробництв;

  11.Технологічні основи хімічного машино- та апаратобудування;

  12. Технологічні основи нафтового машино- та апаратобудування;

  13. САПР машин і апаратів нафтогазопереробних виробництв

   

  Силабуси вибіркових дисциплін (магістратура)

  Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки

  Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за освітньою програмою “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

  1.  Оптимізація процесів хімічних виробництв;

  2.  Оптимізація процесів нафтогазопереробних виробництв;

  3.  Математичне моделювання хімічних процесів;

  4.  Математичне моделювання нафтопереробних процесів;

  5.  Проектування нафтогазопереробних виробництв і основи САПР;

  6.  Проектування хімічних виробництв і основи САПР;

  7.  Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в хімічній промисловості;

  8.  Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в нафтогазопереробній промисловості

   

  Перелік основних навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра
  (варіативна частина: вибіркові дисципліни спеціальності за вибором ВНЗ)

  № п/п

  Найменування навчальної дисципліни
  або практики (видів практичної підготовки)

  Робоча програма

  Регламент

   Загально-професійні дисципліни у відповідності до спеціальності 
   133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою 
  "Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв" (бакалавр)

  1.

  КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

  Download-button Download-button

  2.

  РОЗРАХУНКИ ТА КОНСТРУЮВАННЯ В ХІМІЧНОМУ МАШИНО- ТА АПАРАТОБУДУВАННІ

  Download-button Download-button

  3.

  МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

  Download-button Download-button

  4.

  МОНТАЖ ЕКСПЛУА ТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

  Download-button Download-button

  5.

  КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГІДРОМЕХАНІКИ ТА ТЕПЛОМАСООБМІНУ

  Download-button Download-button

  6.

  САПР ХІМІЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ

  Download-button Download-button

  7.

  ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА

  Download-button Download-button

  8.

  ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ Download-button Download-button

  9.

  ОБЛАДНАННЯ_РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИХ ЦЕХІВ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

  Download-button Download-button

  10.

  ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

  Download-button Download-button

  11.

  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

  Download-button Download-button

  12.

  ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАФТОПЕРЕРОБКИ

  Download-button Download-button

  13.

  ОБЛАДНАННЯ ГАЗО- ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

  Download-button Download-button

  14.

  ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

  Download-button Download-button

  15.

  ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОГО ТА НАФТОПЕРЕРОБНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

  Download-button  

  16.

  ОСНОВИ ГІДРАВЛІКИ ТА ТЕПЛООБМІНУ

  Download-button Download-button

  17.

  ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З АТЕСТАЦІЇ ЗА ОКР "БАКАЛАВР"

  Download-button  

  <td style="width: 15.14%; border-width: medium 1pt

   Загально-професійні дисципліни у відповідності до ОПП магістра  за
  спеціальністю 8. 133 “Галузеве машинобудування”
  освітня програма “обладнання хімічних виробництв i  підприємств будівельних матеріалів” 
   

  1.

  ПРОЕКТУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ОСНОВИ САПР

  Download-button Download-button

  2.

  ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ГАЗОРОЗДIЛЮЮЧИХ УСТАНОВОК

  Download-button Download-button

  3.

  Обладнання установок регенерації та утилізації вторинних ресурсів

  Download-button Download-button

  4.

  ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  Download-button Download-button

  5.

  Обладнання підприємств будівельних матеріалів Download-button Download-button

  6.

  Основи викладання інженерних дисциплін Download-button  

  7.

  Наукові дослідження в галузі хімічних і нафтопереробних виробництв Download-button Download-button

  8.

  Науково-дослідна робота

     

  9.

  Комплексний курсовий проект зі спеціальності

     

  10.

  Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в хімічній та нафтогазопереробній промисловості

  Download-button Download-button

  11.

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПРОЦЕСІВ

  Download-button Download-button

  12.

  Оптимізація процесів хімічної технології

     

  13.

  Магістерська кваліфікаційна робота (дипломний проект)

    Download-button

  14.

  Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв

  Download-button Download-button

  15.

  САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв

  Download-button Download-button

  16.

  Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв

  Download-button Download-button

  17.

  function tableOrdering( order, dir, task ) { var form = document.adminForm; form.filter_order.value = order; form.filter_order_Dir.value = dir; document.adminForm.submit( task ); }
  # Article Title Author Hits
  1 Дисципліна "САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв (САПР ТЛК)" Александр Ляпощенко 2309
  2 Дисципліна "Комп'ютерне моделювання і оптимізація процесів гідромеханіки та тепломасообміну (КМіОП)" Александр Ляпощенко 1864
  3 Дисципліна "САПР машин та апаратів (САПР МА)" Александр Ляпощенко 2081
  4 Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв (ТЛК ХВ)" Артем Артюхов 1986
  5 Дисципліна "Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв (ОНПВ)" Александр Ляпощенко 2031
  6 Дисципліна "Процеси та апарати хімічних виробництв (ПАХВ)" Яков Михайловский 4548
  7 Дисципліна "Проектування хімічних виробництв та основи САПР (ПХВ САПР)" Александр Ляпощенко 3733
  8 Дисципліна "Процеси та обладнання газороздільних установок (ПОГРУ)" Александр Ляпощенко 2447
  9 Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв (ТЛК НПВ)" Александр Ляпощенко 2174
  10 Дисципліна "Технологічні основи нафтопереробки (ТОНПВ)" Александр Ляпощенко 2062