en_GB.utf8, en_GB.UTuk_UA.UTF-8

Контактна iнформацiя:

Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова 2

 info@pohnp.sumdu.edu.ua 

+38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

+38(0542)33-40-58

qr-code

Як нас знайти на мапі 

кафедра ПОХНВ СумДУ на Яндекс-картах

Ми on-line

Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

Форма авторизаціїЗараз на сайті

На даний момент 28 гостей на сайті

Зворотній зв’язок

Будь-які пропозиції щодо редагування та розміщення нової інформації на сайті можна надсилати на e-mail

Знайшли орфографічну помилку? Виділіть її мишкою і натисніть

Система Orphus

Магістратура

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнiвем (ОКР) магістр зi спецiальності 8.05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв (кваліфікація 2149.1 науковий співробітник (машинобудування)).

Підготовка фахівців здійснюється за денною (термін навчання 5 років) та заочною (термін навчання 6 років) формами навчання за такими профілізаціями:
05050315.01 – машини та апарати хiмiчних виробництв;
05050315.02 – машини та апарати нафтогазопереробних виробництв;
05050315.03 – хiмiчне машинобудування та апаратобудування.

структура підготовки фахівців 050503

Підготовка магістра передбачає його готовність працювати й набувати навички знань з математичного і комп’ютерного моделювання процесів, що протікають в машинах та апаратах хімічних і нафтогазопереробних виробництв.

Магістр повинен знати:
- основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для успішного засвоєння методологічних і прикладних питань спеціальності;
- профілюючі і спеціальні дисципліни, в тому числі: процеси та обладнання газорозділюючих установок, проектування хімічних виробництв та основи САПР, технологічні лінії та комплекси хімічних та нафтопереробних виробництв;
- дисципліни гуманітарного та соціально-економічного спрямування: психологію і педагогіку вищої школи, іноземну мову, та ін.

Магістр повинен уміти:
- поєднувати широку фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю;
- вміти на практиці використовувати принципи наукової діяльності, застосовувати отримані знання для розв’язання конкретних методичних, науково-практичних, виробничих, інформаційно-пошукових й інших задачах;
- використовувати сучасну комп’ютерну техніку; технічні засоби навчання і наукового експерименту, спеціальну апаратуру;
- систематично підвищувати свою кваліфікацію та безперервно поновлювати свої знання.

ОКХ магістр 8.050503