en_GB.utf8, en_GB.UTuk_UA.UTF-8

Контактна iнформацiя:

Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова 2

 info@pohnp.sumdu.edu.ua 

+38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

+38(0542)33-40-58

qr-code

Як нас знайти на мапі 

кафедра ПОХНВ СумДУ на Яндекс-картах

Ми on-line

Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

Форма авторизаціїЗараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті

Зворотній зв’язок

Будь-які пропозиції щодо редагування та розміщення нової інформації на сайті можна надсилати на e-mail

Знайшли орфографічну помилку? Виділіть її мишкою і натисніть

Система Orphus

Дисципліни та силабуси

Силабуси вибіркових дисциплін (бакалаврат)

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки:

1.  Основи спортивного бриджу

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальностями 131 “Прикладна механіка” та 133 “Галузеве машинобудування”

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за освітніми програмами “Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв” і “Обладнання нафто- та газопереробних виробництв”

 1.  САПР машин і апаратів хімічних виробництв;

2.  Технологічні основи та обладнання нафтопереробних виробництв;

3.  Тепломасообмін у багатокомпонентних системах;

4.  Комп'ютерна графіка в хімічній інженерії;

5.  Комп’ютерна графіка в нафтопереробному машино- і  апаратобудуванні;

6.  Технологічні основи та обладнання хімічних виробництв;

7.  Автоматизація та комп'ютерне керування виробничих процесів;

8.  Автоматизація та комп'ютерне керування у нафтогазопереробці;

9.  Обладнання ремонтно-механічних цехів хімічних виробництв;

10. Обладнання ремонтно-механічних цехів нафтопереробних виробництв;

11.Технологічні основи хімічного машино- та апаратобудування;

12. Технологічні основи нафтового машино- та апаратобудування;

13. САПР машин і апаратів нафтогазопереробних виробництв

 

Силабуси вибіркових дисциплін (магістратура)

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за освітньою програмою “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

1.  Оптимізація процесів хімічних виробництв;

2.  Оптимізація процесів нафтогазопереробних виробництв;

3.  Математичне моделювання хімічних процесів;

4.  Математичне моделювання нафтопереробних процесів;

5.  Проектування нафтогазопереробних виробництв і основи САПР;

6.  Проектування хімічних виробництв і основи САПР;

7.  Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в хімічній промисловості;

8.  Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в нафтогазопереробній промисловості

 

Перелік основних навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра
(варіативна частина: вибіркові дисципліни спеціальності за вибором ВНЗ)

№ п/п

Найменування навчальної дисципліни
або практики (видів практичної підготовки)

Робоча програма

Регламент

 Загально-професійні дисципліни у відповідності до спеціальності 
 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою 
"Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв" (бакалавр)

1.

КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

Download-button Download-button

2.

РОЗРАХУНКИ ТА КОНСТРУЮВАННЯ В ХІМІЧНОМУ МАШИНО- ТА АПАРАТОБУДУВАННІ

Download-button Download-button

3.

МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

4.

МОНТАЖ ЕКСПЛУА ТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

5.

КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГІДРОМЕХАНІКИ ТА ТЕПЛОМАСООБМІНУ

Download-button Download-button

6.

САПР ХІМІЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ

Download-button Download-button

7.

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА

Download-button Download-button

8.

ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ Download-button Download-button

9.

ОБЛАДНАННЯ_РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИХ ЦЕХІВ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

10.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Download-button Download-button

11.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Download-button Download-button

12.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАФТОПЕРЕРОБКИ

Download-button Download-button

13.

ОБЛАДНАННЯ ГАЗО- ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

14.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

15.

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОГО ТА НАФТОПЕРЕРОБНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Download-button  

16.

ОСНОВИ ГІДРАВЛІКИ ТА ТЕПЛООБМІНУ

Download-button Download-button

17.

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З АТЕСТАЦІЇ ЗА ОКР "БАКАЛАВР"

Download-button  

 Загально-професійні дисципліни у відповідності до ОПП магістра  за
спеціальністю 8. 133 “Галузеве машинобудування”
освітня програма “обладнання хімічних виробництв i  підприємств будівельних матеріалів” 
 

1.

ПРОЕКТУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ОСНОВИ САПР

Download-button Download-button

2.

ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ГАЗОРОЗДIЛЮЮЧИХ УСТАНОВОК

Download-button Download-button

3.

Обладнання установок регенерації та утилізації вторинних ресурсів

Download-button Download-button

4.

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Download-button Download-button

5.

Обладнання підприємств будівельних матеріалів Download-button Download-button

6.

Основи викладання інженерних дисциплін Download-button  

7.

Наукові дослідження в галузі хімічних і нафтопереробних виробництв Download-button Download-button

8.

Науково-дослідна робота

   

9.

Комплексний курсовий проект зі спеціальності

   

10.

Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в хімічній та нафтогазопереробній промисловості

Download-button Download-button

11.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПРОЦЕСІВ

Download-button Download-button

12.

Оптимізація процесів хімічної технології

   

13.

Магістерська кваліфікаційна робота (дипломний проект)

  Download-button

14.

Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв

Download-button Download-button

15.

САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв

Download-button Download-button

16.

Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв

Download-button Download-button
# Заголовок Статті Автор Перегляди
1 Дисципліна "САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв (САПР ТЛК)" Александр Ляпощенко 2618
2 Дисципліна "Комп'ютерне моделювання і оптимізація процесів гідромеханіки та тепломасообміну (КМіОП)" Александр Ляпощенко 2179
3 Дисципліна "САПР машин та апаратів (САПР МА)" Александр Ляпощенко 2424
4 Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв (ТЛК ХВ)" Артем Артюхов 2228
5 Дисципліна "Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв (ОНПВ)" Александр Ляпощенко 2301
6 Дисципліна "Процеси та апарати хімічних виробництв (ПАХВ)" Яков Михайловский 5002
7 Дисципліна "Проектування хімічних виробництв та основи САПР (ПХВ САПР)" Александр Ляпощенко 4208
8 Дисципліна "Процеси та обладнання газороздільних установок (ПОГРУ)" Александр Ляпощенко 2719
9 Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв (ТЛК НПВ)" Александр Ляпощенко 2603
10 Дисципліна "Технологічні основи нафтопереробки (ТОНПВ)" Александр Ляпощенко 2346